Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

K.B. 27 maart 2015 OCMW-clusters voor sociale activering


Clusterwerking sociale activering voor kleine OCMW's in 2015 (Inforum nummer 198339)

Een cluster is een groep van minstens drie kleine OCMW's, die zich er toe verbinden samen te werken aan een gemeenschappelijk beleid. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, zal de clusterwerking in 2015 betrekking hebben op een beleid van sociale activering, ter verhoging van de sociale participatie van de OCMW-gebruikers. Meer... 

Vanaf 2015 wordt de clustersubsidie die nu in het kader van arbeidsactivering wordt ingezet bij kleinere OCMW's, geheroriënteerd naar sociale activering. De 10 bestaande OCMW-clusters blijven bestaan. Het subsidiebedrag van 12.500 euro per cluster daalt met 20% en zal 10.000 euro bedragen. De startbaner die nu verbonden is aan deze cluster, kan voorlopig in dienst blijven, d.w.z. tot zolang de Activa-start-reglementering niet gewijzigd wordt door Vlaanderen. Nieuwe startbaners kunnen niet meer aangeworven worden. Een omzendbrief is in de maak. petra.dombrecht@vvsg.be

Navigatie