Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

OCMW's en CAW's bundelen krachten voor beter sociaal beleid
Persbericht 6 maart 2017

De OCMW's (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) en de CAW's (Centra voor Algemeen Welzijnswerk) gaan beter samenwerken voor een sterk sociaal beleid ten dienste van de kwetsbare burgers. Hun respectievelijke koepelorganisaties, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en SOM de Federatie van sociale ondernemingen, ondertekenden vandaag op een plechtig moment het samenwerkingsprotocol tussen de organisaties. De samenwerking tussen de lokale OCMW's en de Vlaams gesubsidieerde CAW's zorgt ervoor dat de lokale uitdagingen gezamenlijk en beter kunnen aangepakt worden.

 

Drie prioritaire terreinen

Drie terreinen zijn prioritair. Een eerste is de strijd tegen onderbescherming, want mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Daarnaast zijn ook algemeen toegankelijke onthaalpunten, waar elke burger terecht kan met elke vraag, een prioriteit. Tenslotte is ook een gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid van groot belang. De OCMW's en CAW's bundelden ook heel wat aanbevelingen voor de Vlaamse overheid.

 

Geen nieuwe, maar sterkere samenwerking

Op het terrein bestaan al jaren her en der goede samenwerkingen. Toch willen OCMW's en CAW's intenser de krachten bundelen, ook samen met andere partners. Dat heeft alles te maken met een sterk veranderende context, zowel maatschappelijk als bestuurlijk. "Er is de sterk toegenomen druk op het eerstelijns maatschappelijk werk door toegenomen armoede en bestaansonzekerheid, de wooncrisis, de asielcrisis… Ook de tendens van vermaatschappelijking van de zorg plaatst ons voor uitdagingen. We moeten niet naast elkaar werken maar we moeten nog meer samenwerken, met het welzijn van onze kwetsbare burgers voor ogen," schetst Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW's bij de VVSG.

OCMWs en CAWs blijven verschillende organisaties met een andere positie en soms ook andere doelgroepen. Het komt er nu op aan mekaar nog meer en beter aan te vullen. "Vaak zien kwetsbare mensen door het bos de bomen niet meer. Om grondrechten te realiseren, is het belangrijk dat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar dat hun hulpvragen daadwerkelijk en op een efficiënte manier worden opgevolgd. Ze moeten datgene krijgen waar ze recht op hebben" aldus Patrick Seys, voorzitter van de CAW Groep.

 

Nood aan sectoroverschrijdend beleid

Dat CAW's en OCMW's van goede wil zijn is duidelijk. Dat ze niet alle hefbomen in handen hebben, evenzeer. Vlaanderen kan heel wat doen om lokale en regionale samenwerking op allerlei domeinen (tewerkstelling, wonen, cultuur,…) te versterken. Zo werkt de Vlaamse overheid vandaag veel te sectorgebonden, ieder vanuit en op zijn eigen domein. "We hebben net nood aan sectoroverschrijdende beleidsdoelstellingen om grondrechten te helpen realiseren" zegt Coddens. Ook het ondersteunen en faciliteren van sterke netwerken van sociaal werk en samenwerking kan leiden tot betere resultaten. "Geef vertrouwen aan steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met andere welzijnspartners" voegt hij er nog aan toe.

Voor dak-en thuisloosheid moet Vlaanderen zich enten op de Feantsa-doelstellingen (zie www.feantsa.org, the European Federation of National Organisations working with the Homeless). De samenwerking tussen wonen en welzijn is hierbij cruciaal. "Niemand zou een instelling mogen verlaten of uit zijn woning worden gezet als er geen duurzame woonoplossing en minstens een degelijk begeleidingsaanbod is. Dat geldt in het bijzonder voor jongvolwassenen die zeer kwetsbaar zijn." besluit Seys.

 

Bekijk het nieuwe samenwerkingsprotocol.

Download een foto van de ondertekening van de overeenkomst.

(Op de foto vanaf links: Peter Cousaert, VVSG-stafmedewerker; Patrick Seys, voorzitter CAW Groep; Rudy Coddens, voorzitter afdeling OCMW's VVSG; Anita Cautaers, directeur intersectoraal beleid SOM)

 

 

Meer info:

Rudy Coddens , voorzitter afdeling OCMW's VVSG: GSM 0476 491 536

Patrick Seys, voorzitter CAW Groep,  GSM 0476 54 38 25

Navigatie