Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nog een tijdje geen doorstortingen aanvullende personenbelasting
​Ook dit jaar zullen de gemeenten nog even moeten wachten op de eerste ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) voor het huidige aanslagjaar. In juli van dit jaar vestigde de fiscus nog geen enkele aanslag voor het aanslagjaar 2016. Pas in augustus startte de FOD Financiën met de verzending van de eerste aanslagbiljetten. Dat betekent dat de gemeenten dan ook pas ten vroegste in november van dit jaar de eerste APB-ontvangsten van het aanslagjaar 2016 doorgestort kunnen krijgen.  

Kijken we naar het verleden, dan zien we dat het de fiscus in 2012 wel lukte om in juli al aanzienlijke bedragen in te kohieren met betrekking tot het overeenkomstige aanslagjaar. Vorig jaar moesten we daarvoor wachten tot september omwille van de aanpassingen aan het berekeningsprogramma als gevolg van de zesde staatshervorming. Op onze website vindt u de cumulatieve inkohieringen voor alle gemeenten per aanslagjaar en per maand terug.

De VVSG vraagt al vele jaren om een structureel voorschottensysteem voor de APB in te voeren, zodat de gemeenten niet langer afhankelijk zijn van de wispelturige inkohieringen. Uit verschillende antwoorden op parlementaire vragen blijkt dat ook minister van Financiën Van Overtveldt zich daarin kan vinden.

Ben Gilot

Navigatie