Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 21 februari: projecten voor openstellen schoolsportinfrastructuur
​Scholen, ook hogescholen en universiteiten, kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun sportzalen en zwembaden. Het kan gaan om werken:

  • Die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is, bv. deuren, badgesysteem …

  • Die de kwaliteit van de infrastructuur verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…)

  • Die het sanitair verbeteren

  • Die de personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen verlichten


 

Focus op kleinere sportzalen

Nieuw aan deze subsidieoproep is de focus op kleinere sportzalen tussen de 200 m² en 500 m². Bedoeling is om ruimte te creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt. Het ontlasten van grote sporthallen is een bonus. Ook groot sportmateriaal dat clubs of sportwerkingen nodig hebben voor naschoolse sport zoals bv. spiegels, vechtsportmatten of trampolines komt in aanmerking voor subsidiëring. 


 

Participatie van kansengroepen

In welke mate wordt de buurt van de school geconfronteerd met aspecten van kansarmoede? Op welke wijze wordt de participatie van mensen uit kansengroepen tot het buitenschoolse sportaanbod bevorderd? Ook het antwoord op die vragen speelt mee bij de toekenning van deze subsidies.


 

Dien een aanvraag in

Een aanvraag moet door de school ingediend worden vóór 21 februari 2019 om 12u. Alle nodige documenten en het volledige regelement kan je vinden op de website van Sport Vlaanderen. 


 

Kom naar een van de infosessies

ISB organiseert samen met Sport Vlaanderen 2 infosessies waarin de oproep uit de doeken gedaan wordt. Wil je de details uitgelegd krijgen? Houd dan een van deze twee data vrij (locaties nog te bepalen).

  • Dinsdag 13 november 

  • Donderdag 22 november 

    ISB zal ook scholen en steden en gemeenten ondersteunen bij het uitwerken van hun project. Voor alle informatie over de infosessies en de extra begeleiding houd je best de website van ISB in de gaten. Raadpleeg alvast het online dossier met stappenplannen, goede praktijken en tips.

Navigatie