Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe hinderpremie sinds 1 juli - gewijzigde overgangsregeling
De nieuwe Vlaamse hinderpremie trad in werking op 1 juli. Hierover berichtten we u al uitvoerig in ons e-zine van juni.  Voor openbare werken die gestart zijn na 1 juli, kunnen getroffen ondernemingen beroep doen op de nieuwe hinderpremie en sluitingspremie. Voor openbare werken die vóór 1 juli 2017 gestart zijn komen ondernemingen niet in aanmerking voor de nieuwe hinderpremie. Zij kunnen wel nagaan of ze nog een

aanvraag kunnen indienen voor de inkomenscompensatieregeling en/of de rentetoelage. De  aanvraagtermijn voor deze twee maatregelen werd op het laatste moment verlengd tot 31 december 2017 (en dus niet tot 30 juni 2017 zoals eerder voorzien was). De Vlaamse Regering moet het gewijzigde uitvoeringsbesluit nog goedkeuren, maar dossiers kunnen alvast ingediend worden. De subsidiabele hinderperiode of sluitingsperiode in de dossiers van de rentetoelage of de inkomenscompensatievergoeding kan maximaal lopen tot 31 december 2017.

Meer info: website VLAIO en in deze brochure. vicky.dekock@vvsg.be

Navigatie