Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe brochure over logies en de ruimtelijke ordening
Eerder berichtten we al over de inwerkingtreding van het nieuwe logiesdecreet. Wie toeristen laat overnachten, moet sinds 1 april 2017 voldoen aan de regels van dat nieuwe decreet. Om logiesuitbaters te informeren stelde Toerisme Vlaanderen een brochure op: 'Het Vlaams Logiesdecreet : in één oogopslag'. Gemeenten kunnen gebruik maken van het online basisregister voor informatie over de aangemelde logies.  

Aanvullend bundelden het Departement Omgeving en Toerisme Vlaanderen ook alle informatie over logies in relatie tot de ruimtelijke ordening. Waar horen logies thuis? Wat kan er buiten de bestemmingszones 'wonen' en '(verblijfs)recreatie'? Wanneer is een omgevingsvergunning vereist? De brochure gaat ook dieper in op de vrijstellingen en de bijhorende voorwaarden die kunnen gelden als iemand de functie wijzigt van een gebouw (naar verblijfsrecreatie): complementair aan het wonen, tijdelijke gebruikswijzigingen en tijdelijke constructies? Tot slot komt ook de regelgeving over de toegankelijkheid van publieke gebouwen (waaronder logies) aan bod.

In de nabije toekomst zou ook nog een informatiebrochure volgen over logies en de fiscaliteit.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet, bundelden we alle informatie op een nieuwe webpagina logies. Meer info: VVSG-webpagina en brochure 'Jouw logies in de ruimtelijke ordening'. vicky.dekock@vvsg.be

Navigatie