Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten integraal van kracht op 30 juni
De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten treedt integraal in werking op 30 juni 2017. Hier vindt u daarover meer informatie.

De VVSG en haar zusterverenigingen hebben aan de eerste Minister meer tijd gevraagd tussen de publicatie van de uitvoeringsbesluiten (K.B. plaatsing werd op 9 mei gepubliceerd) en de inwerkingtreding. Bij brief van 9 mei werd deze vraag negatief beantwoord. Marchés publics - réponse du Premier Ministre.pdf

De eerste Minister geeft hiervoor vier gronden:

-de Europese richtlijnen moesten al op 18 april 2016 omgezet zijn; als België langer wacht riskeert het een procedure voor het Europees Hof van Justitie;

-op 30 juni zullen standaarddocumenten gebaseerd op de nieuwe wetgeving beschikbaar zijn;

-de aanbestedende overheden zijn vertegenwoordigd in de Federale Commissie Overheidsopdrachten en hebben op die manier de totstandkoming van de nieuwe reglementering kunnen meevolgen (n.v.d.r.: voor de lokale besturen zetelen de VVSG, de UVCW en Brulocalis in deze commissie);

-de nieuwe wet overheidsopdrachten en de nieuwe wet concessies dateren al van 14 juli 2016 (n.v.d.r. publicatie in het B.S. dateert van 14 juli 2016); de wet die de wet rechtsbescherming aanpast werd op 17 maart 2017 gepubliceerd in het B.S.; het K.B. plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren dateert van 18 april en de overige uitvoeringsbesluiten worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

De VVSG voorziet in de tweede helft van juni drie studie-halve-dagen met praktische en onmiddellijk bruikbare info over de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. Meer hierover volgt. Check regelmatig op www.vvsg.be.

petra.dombrecht@vvsg.be

Navigatie