Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe wetgeving onbetaald verlof officieel bekend gemaakt
Op 22 december is het besluit van 2 december 2016 over het onbetaald verlof als recht en als gunst voor het gemeente-, provincie- en OCMW-personeel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (inforum nr. 306260). Dat is belangrijk, omdat er ontwerpteksten circuleerden. De definitieve tekst verschilt op een paar punten van de ontwerpteksten, zoals de ingangsdatum (1 februari 2017) en overgangsbepalingen voor personeelsleden in lopende verlofsystemen (het huidige onbetaald verlof of verlof voor deeltijdse prestaties). Als de gemeente of het OCMW de lokale rechtspositieregeling niet aanpast is het onbetaald verlof als gunst en als recht onverkort van toepassing. De wetgeving onbetaald verlof is niet van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Meer info en suggesties voor de aanpassing van de lokale rechtspositieregeling.

Zie ook eerdere berichten van 20.12.2012 (over onbetaald verlof als recht of gunst) en van 13.12.216 (over uitkering bij arbeidsongeschiktheid tijdens onbetaald verlof).

Marijke.delange@vvsg.be T 02-211.55.34.

Navigatie