Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale voedselstrategie: één plek voor alle goede praktijken
Op www.lokalevoedselstrategie.be vind je vandaag al een twintigtal projecten die een link hebben met voeding en lokale besturen. Het gaat om zowel grotere projecten zoals voedselstrategieën in steden, als kleine initiatieven die voedselverspilling verminderen, mensen samenbrengen rond voeding of inzetten op de korte keten.

De VVSG doet een oproep aan lokale besturen en initiatieven rond voeding om hun beste praktijken op te sturen zodat de databank nog uitgebreid kan worden. Een project uit je gemeente toevoegen kan via https://www.lokalevoedselstrategie.be/projecten/

 

Aanspreekpunt

Sinds 2017 is het Aanspreekpunt Lokale Voedselstrategie bij VVSG ondergebracht.

De belangrijkste doelstellingen van het Aanspreekpunt zijn het delen van goede praktijken rond voeding en landbouw, lokale besturen ondersteunen bij hun voedselstrategie, en kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten faciliteren. Daarvoor organiseert het Aanspreekpunt lerende netwerken voor lokale besturen die aan de slag gaan met een lokale voedselstrategie. Bij deze lerende netwerken worden andere maatschappelijke groepen betrokken die lokaal mee vorm kunnen geven aan een voedselstrategie.

Meer info: michael.moulaert@vvsg.be of www.lokalevoedselstrategie.be

Navigatie