Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe regels ambulante handel van kracht
​Op maandag 29 mei verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april aangaande ambulante handel in het Belgisch Staatsblad (inforumnr. 310935). De nieuwe regels traden in werking op 8 juni. Het decreet van 24 februari aangaande ambulante handel werd gepubliceerd op 15 maart 2017 (inforumnr. 308807). De VVSG was nauw betrokken bij de nieuwe regelgeving en is tevreden met het resultaat.

De belangrijkste wijzigingen bieden heel wat mogelijkheden en hebben betrekking op de categorie van standwerkers, het toekennen van losse standplaatsen, de overdrachten van vaste standplaatsen, een definitieve opzeg bij opheffing van één of meerdere standplaatsen op een markt of kermis, en de vacature voor een standplaats.

Deze wijzigingen impliceren dat het gemeentelijk reglement voor de openbare markten en ambulante activiteiten op het openbaar domein gescreend en waar nodig herwerkt wordt.

Na de studiedag 'Nieuwe regels ambulante handel, ruimte voor lokaal maatwerk' van 27 april bleek de interesse voor meer informatie, praktijkvoorbeelden en modeldocumenten erg groot. Het nieuwe modelreglement openbare markten en ambulante activiteiten op het openbaar domein werd gelanceerd tijdens onze Regionale Overlegtafels voor Marktleiders (ROM) op zes locaties in Vlaanderen. In totaal volgden 177 marktleiders en ambtenaren lokale economie uit 124 gemeenten de toelichting. 

De modeldocumenten en gecoördineerde regelgeving staan ter beschikking op onze vernieuwde webpagina ambulante handel.

Navigatie