Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe regeling voor financiering gemeenschapswachten


Vanaf 1 januari is een nieuwe regeling van kracht voor de financiering van de gemeenschapswachten die zich in het voormalige ACTIVA PVP statuut bevonden. De Minister van Binnenlandse Zaken kent jaarlijks een financiële toelage toe aan de gemeenten die beschikken over een financiering voor de gemeenschapswachten via een strategisch veiligheids- en preventieplan en/of via de dispositieven bijkomende contingenten.

Voorheen kregen gemeenten hiervoor financiële steun vanuit de RVA en van Binnenlandse Zaken. In de toekomst zullen de gemeenten deze middelen volledig van Binnenlandse Zaken ontvangen. De gemeenten zullen voor de aanwerving van een gemeenschapswacht een jaarlijkse maximale toelage van 17.200 euro ontvangen per voltijds equivalent. Het aantal gemeenschapswachten dat in een gemeente deze subsidie zal ontvangen is afhankelijk van het aantal gemeenschapswachten dat werkzaam is binnen de gemeente in het ACTIVA PVP statuut op datum van publicatie van het KB (18 januari 2018 – informnr. 317939).

Naast het financiële aspect zijn er ook een aantal inhoudelijke wijzigingen. Zo wordt er bijvoorbeeld afgestapt van de leeftijdsgrens en het activeringsprincipe. Deze wijzigingen gaan gepaard met de professionalisering van gemeenschapswachten

Melissa Rasschaert

Navigatie