Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe procedure voor rioolsubsidies
​Sinds 16 juni is de nieuwe procedure voor subsidies voor gemeentelijke riolen van kracht. Het nieuwe besluit wijzigt het subsidiepercentage naar 75% van de rioolkosten voor alle nieuwe aanvragen (versus 50%, 75% of 100% van de rioolkosten in het vorige besluit).

Voor lopende aanvragen geldt een overgangstermijn. Bij alle subsidieaanvragen die al voor 16 juni 2017 op het rollend subsidieprogramma stonden en waarvoor tussen 16 juni 2017 en 16 juni 2018 een voorontwerp wordt goedgekeurd, kunnen de gemeente en haar rioolbeheerder kiezen voor het subsidiepercentage van het vroegere besluit of het subsidiepercentage van het nieuwe besluit. Was het voorontwerp reeds goedgekeurd voor 16 juni 2017, dan geldt het subsidiepercentage van het oude besluit.

Het subsidiebesluit wijzigt ook de subsidiebedragen voor de individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s) en zorgt voor een vastlegging van de middelen op basis van de aanbesteding. Voortaan wordt ook alle informatie digitaal uitgewisseld.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) lichtte de nieuwe procedure toe op provinciale infosessies. De nieuwe processchema’s en meer info vindt u op de website van de VMM.

Navigatie