Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe procedure rioolsubsidies van kracht sinds 16 juni
Sinds vrijdag 16 juni 2017 is de nieuwe procedure voor subsidies voor gemeentelijke riolen van kracht. Het nieuwe besluit wijzigt het subsidiepercentage tot 75% van de rioolkost bij alle nieuwe aanvragen versus 50%, 75% of 100% van de rioolkost in het vorige besluit. voor lopende aanvragen geldt een overgangstermijn. Bij alle subsidieaanvragen die reeds voor 16 juni 2017 op het rollend subsidieprogramma stonden en waarvoor tussen 16 juni 2017 en 16 juni 2018 een voorontwerp wordt goedgekeurd, kan de gemeente en haar rioolbeheerder kiezen voor het subsidiepercentage van het vroegere besluit of het subsidiepercentage van het nieuwe besluit. Was het voorontwerp reeds goedgekeurd voor 16 juni 2017 dan geldt het subsidiepercentage van het oude besluit

Het subsidiebesluit wijzigt ook de subsidiebedragen voor de IBA's en zorgt voor een vastlegging van de middelen op basis van de aanbesteding. Voortaan wordt ook alle informatie digitaal uitgewisseld.

De VMM lichtte de nieuwe procedure toe op provinciale infosessies; De nieuwe processchema's en meer info vindt u op de website van de VMM.

VVSG contact: chistophe.claeys@vvsg.be, T: 02 211 56 11

Navigatie