Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verhuisbewegingen van vluchtelingen in kaart gebracht
Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakte een nieuwe nota 'Verhuisbewegingen erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden'.

Op 27 januari 2018 nam ABB een extractie uit het Rijksregister van alle personen die sinds 1 januari 2014 een verzoek om internationale bescherming hebben gedaan in België. In de nota analyseert ABB het profiel van de personen die bescherming kregen. Daarnaast worden ook de verhuisbewegingen van deze vluchtelingen (groep van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden samen) bekeken.

Voor alle Vlaamse gemeenten met meer dan 20 000 inwoners en voor alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte ABB bovendien een fiche op met de in- en uitstroomgegevens van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. De fiches per gemeente bevatten tevens gegevens over de verdeling volgens geslacht, de verdeling volgens leeftijd en de top 10 van nationaliteiten.


Enkele conclusies:

  • Van de personen die in het Vlaams Gewest wonen bij hun positieve beslissing, blijft ook 88% in het Vlaams Gewest wonen. Voor personen in Brussel is dit 75% en voor personen in het Waals Gewest 48%.
  • Naast Brussel trekken vooral de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen vluchtelingen aan. Ook Vlaams-Brabant trekt meer personen aan dan het verliest. Uit Limburg en alle Waalse provincies trekken vluchtelingen weg, al is dit het minst uitgesproken in de provincie Luik.
  • Vluchtelingen trekken na hun positieve beslissing vaker naar de grootsteden (Antwerpen, Gent en Brussel) en naar de centrumsteden. Ook ‘kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau’ trekt personen aan. Zij trekken weg uit minder verstedelijkte gebieden en het Waals Gewest.
  • Meer dan de helft (57%) van de vluchtelingen die op eind januari 2018 in Vlaanderen verbleven, woonden in één van de dertien centrumsteden. Wanneer we de centrumsteden bekijken, zien we dat vooral de aantrekking van Antwerpen zeer groot is. Eind januari 2018 telde Antwerpen 5 800 vluchtelingen. Dit betekent dat een kwart (24%) van de vluchtelingen in Vlaanderen, in Antwerpen wonen. Daarna volgen Gent (1.424 vluchtelingen), Leuven (1.370 vluchtelingen) en Oostende (1.040 vluchtelingen).
  • Wanneer we het aantal vluchtelingen per 1 000 inwoners bekijken, dan komt Oostende (14,5) op de eerste plaats, gevolgd door Leuven (13,5), Turnhout (11,9) en Antwerpen (11). Sint-Niklaas, dat in absolute aantallen een uitstroom van vluchtelingen kent, komt op de vijfde plaats (8,25).
  • Vluchtelingen met kinderen wonen meer dan gemiddeld in Brussel en in het Waals Gewest en ook iets vaker dan gemiddeld in het ‘buitengebied’. Hieruit vermoeden we dat gezinnen met kinderen even vaak voor het buitengebied kiezen als voor de centrumsteden, terwijl dat niet het geval is voor de alleenstaanden of koppels zonder kinderen.


Link naar de fiche van één van de 97 Vlaamse gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.

Navigatie