Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe lijst erkende initiatieven Sociale Economie
​De VDAB heeft een nieuwe lijst erkende initiatieven Sociale Economie gepubliceerd.

Ter herinnering: een tewerkstelling volgens artikel 60 in het kader van Tijdelijke Werkervaring (TWE) bij een van de erkende initiatieven Sociale Economie geeft recht op een verhoogde staatstoelage. Sinds de inwerkingtreding van het Decreet Tijdelijke Werkervaring op 1 januari 2017 is de duur van de verhoogde staatstoelage wel beperkt tot één jaar.

abderrazak.elomari@vvsg.be, peter.cousaert@projectcel-werkwinkel.be

Navigatie