Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe doorstart voor de verkeersbordendatabank
​Het traject dat de verkeersbordendatabank tot nu doorlopen heeft, verliep niet altijd even vlot. Daar komt binnenkort verandering in met een nieuwe doorstart van het project. Vanaf januari 2018 zullen lokale besturen gebruik kunnen maken van een nieuwe toepassing om de verkeersborden te beheren. De toepassing Verkeersborden.Vlaanderen kadert in het project Snelheid.Vlaanderen. Deze toepassing is ontwikkeld door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met 12 pilootgemeenten en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het gaat voor alle duidelijkheid om een vernieuwde toepassing, niet om een actualisatie van de huidige verkeersbordendatabank. Om het vernieuwde project meer te kaderen organiseert DMOW en AWV gratis infosessies per provincie.

Navigatie