Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe cumulatiegrens voor wie meerdere mandaten combineert
In het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2018 (inforumnr. 167725) werd de jaarlijkse cumulatiegrens gepubliceerd voor wie naast een parlementair mandaat nog andere openbare mandaten of functies uitoefent (bv. raadslid, schepen, OCMW-voorzitter, burgemeester). Voortaan mag men 62.395,22 euro (index 1,6734) bijverdienen naast de parlementaire wedde, het equivalent van een halve parlementaire wedde dus. In totaal mag men dus 187.185,66 euro verdienen.

Dit is belangrijk voor het lokale bestuur, want bij overschrijding van dit bedrag gebeurt de vermindering van de bezoldiging op het lokale niveau. De grens van anderhalve maal de parlementaire wedde is ook de maximumgrens voor de cumulatie van allerlei openbare mandaten en functies, ook wanneer er geen parlementair mandaat bij zit. Hier gebeurt de eventuele inhouding wel eerst op de andere dan de lokale inkomsten.

Daarnaast blijft de regel dat men naast het parlementair mandaat slechts één ander bezoldigd uitvoerend mandaat mag uitoefenen. Zo'n bezoldigd uitvoerend mandaat is dat van schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter, maar bv. ook een mandaat als vertegenwoordiger van een bestuur (bv. gemeente of OCMW) in een andere instelling waar minstens een vergoeding van 707,86 euro aan gekoppeld is.

david.vanholsbeeck@vvsg.be

Navigatie