Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe bedragen van federale retributies voor hypothecaire formaliteiten en inlichtingen
Na de hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders wijzigen ook de retributies van de hypothecaire formaliteiten en inlichtingen.  

Als bijlage vindt u een nota met de belangrijkste wijzigingen en een overzicht van de nieuwe forfaitaire tarieven zoals vastgelegd in het wijzigingsbesluit van 7 december 2016

Zie ook een nota over de wijziging van het statuut van de hypotheekbewaarder die geen openbaar ambt meer uitoefent, maar een ambtenaar is van de FOD Financiën.

Nota voor de bevoorrechte partners_forfaitaire retributies_22-12-2016.pdf

20161205_ehdiv122_KostenHypotheekformaliteitenEnOpzoekingen_2017_NL.pdf

Nota stakeholders_Overdracht boekhouding_13-10-2016_finaal.pdf

Navigatie