Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe Lokale Veiligheidsbevraging in 2018
In 2018 wordt een nieuwe Lokale Veiligheidsbevraging georganiseerd. Een ideaal instrument in de aanloop naar de nieuwe zonale veiligheidsplannen 2020 – 2025. Dit is voor gemeenten of politiezones een efficiënte manier om te weten te komen hoe het zit met het onveiligheidsgevoel van hun inwoners, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De uitkomst van deze bevraging zorgt voor heel wat bruikbare informatie voor het uitbouwen van een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid.

Een bijkomende meerwaarde is dat het de mogelijkheid biedt om te gaan benchmarken met gelijkaardige zones/ gemeenten of andere geografische niveaus. Een pluspunt is dat deze bevraging nu ingebed zit in de technische infrastructuur van de geïntegreerde politie waardoor continuïteit in de toekomst mogelijk is.

Politiezones of gemeenten kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar DRI.Business.PoliceAccounting@police.belgium.eu, met vermelding van de naam van de zone/gemeente, de contactpersoon en de contactgegevens en dit voor 1 oktober 2017. In januari wordt gestart met de afname van de bevraging. De resultaten worden eind 2018 verwacht, na de gemeenteraadsverkiezingen.

Melissa Rasschaert - melissa.rasschaert@vvsg.be - 02/211.56.01

MRA d7.18.pdfMRA d7.19.pdf

Navigatie