Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuw KB over toeristische centra in het kader van de wet openingsuren


Op 7 juli 2009 verscheen het Koninklijk Besluit van 16 juni 2009 over de erkenning van toeristische centra in het kader van de wet openingsuren van 10 november 2006. Het KB bepaalt de procedure en de criteria om een erkenning als toeristisch centrum te bekomen.  In de erkende toeristische centra gelden de bepalingen omtrent sluitingsuren en wekelijkse rustdag niet.

Dit nieuwe KB, in uitwerking van artikel 17 van voornoemde wet, is een integratie en modernisering van de twee vroegere KB’s over erkenning als toeristisch centrum, enerzijds in het kader van avondsluiting, en anderzijds in het kader van de wekelijkse rustdag.

De VVSG betreurt evenwel dat er geen harmonisatie en afstemming is met het KB van 9 mei 2007 waarin de erkenning als toeristisch centrum in het kader van tewerkstelling op zondag geregeld wordt.  Hierdoor moeten nog steeds twee procedures gevolgd en dossiers ingediend worden, die door verschillende instanties aan de hand van afwijkende criteria beoordeeld worden.

U vindt een overzicht van de geldende regelgeving rond toeristische centra op onze website alsook het advies dat de VVSG overmaakte aan minister van Middenstand Sabine Laruelle.

Meer info: Stefan Thomas

Navigatie