Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Modelreglement ambulante handel beschikbaar
In het voorjaar bespraken we op onze Regionale Overlegtafels voor Marktleiders (ROM) het nieuwe modelreglement voor de openbare markten en standplaatsen op het openbaar domein. Dit reglement hebben we ondertussen online ter beschikking gesteld op onze vernieuwde webpagina ambulante handel, samen met het model van aanvraagformulier voor occasionele verkopen met niet-commercieel karakter en de gecoördineerde versies van de relevante regelgeving (wet en KB).

Het modelreglement vormt een uitstekende basis om op gemeentelijk niveau heldere regels te formuleren. De verfijning en de keuzes op maat van de eigen context kunnen hier eenvoudig in verwerkt worden.

Gemeenten die een nieuw reglement opstellen, vragen we om dit even aan ons te bezorgen. Op deze manier kunnen we andere gemeenten blijvend inspireren met voorbeeldbepalingen over standwerkers, voorinschrijving losse standplaatsen, overdrachten, specialisatie, …

Meer info: webpagina ambulante handel of via mary-ann.smits@vvsg.be.

Navigatie