Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Modelbestek gebouwen Vlaamse Overheid: ook voor lokale besturen
Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten keurde op 19 juni 2018 het 'modelbestek gebouwen' goed. Het modelbestek bevat administratieve bepalingen voor opdrachten voor bouwwerken (zowel nieuwbouw als renovatie) die geplaatst worden bij openbare procedure.

Dit modelbestek wil bepalingen aanreiken die steeds up-to-date zijn, en het zal dan ook op regelmatige basis worden geactualiseerd. Het model komt er naar aanleiding van de vaststelling dat sommige bestekken voor bouwwerken verouderd zijn, of administratieve bepalingen bevatten die niet zijn aangepast aan de laatste evoluties of de recentste versie van de regelgeving overheidsopdrachten.

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van dit modelbestek, maar ook de lokale en provinciale besturen en andere aanbestedende overheden die gesitueerd zijn in het Vlaams Gewest. Let wel: elke gebruiker moet het document in zijn geheel nalezen en waar nodig aanpassen aan de eigen specifieke situatie.

Dit modelbestek wordt goedgekeurd door de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de betrokken beroepsfederaties.

Meer info. ​

Navigatie