Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale vrijetijdsmonitor gelanceerd: input gemeenten gevraagd
Met de lokale vrijetijdsmonitor wil het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met Sport Vlaanderen en de VVSG zo veel mogelijk relevante gegevens samenbrengen.

De voorbije twee jaar heeft het departement samen met Sport Vlaanderen, de VVSG, sectororganisaties en steden en gemeenten gewerkt aan een set indicatoren die de meest relevante lokale informatie omvat. Deze indicatoren worden uitgesplitst over negen thema’s zijnde samenwerking, vrijwilligers, participatie, financiële middelen en ondersteuning, tewerkstelling, tevredenheid, infrastructuur, inspraak, aanbod en verenigingen.

Alle informatie over deze thema’s wil Vlaanderen ontsluiten op een centrale website tegen december 2018. In de eerste plaats door gebruik te maken van tientallen bestaande Vlaamse en federale databanken, zoals UiTdatabank, Erfgoedkaart, Centrum voor jeugdtoerisme, Sportdatabank Vlaanderen, digitaal platform sportfederaties en Bios. Deze databanken en sectorinstrumenten bevatten immers al heel wat bruikbare gegevens. Daarnaast zijn de steden en gemeenten zelf de meest aangewezen bron voor sommige indicatoren om het vrijetijdsgebeuren in kaart te brengen. Deze indicatoren vormen de bouwstenen van de registratietool.

Tot eind juni kunnen steden en gemeenten informatie aanreiken via een uitgekiende en gebruiksvriendelijke registratietool op de website www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be. Met deze informatie kunnen gemeenten zelf aan de slag om hun beleid te monitoren, te benchmarken met andere gemeenten of algemene trends te analyseren. De bevoegde schepenen en gemeentelijke diensten zijn persoonlijk geïnformeerd en aangesproken om mee te werken. Samen met de Vlaamse overheid kunnen we van deze registratietool een succesvol beleidsinstrument maken voor cultuur, jeugd en sport.

Chris Peeters; Hilde Plas.

Navigatie