Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ontwerp nieuwe camerawet goedgekeurd
De federale ministerraad keurde op 14 december 2017 een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed. De nieuwe camerawet zal opgesplitst worden in een luik politioneel gebruik, dat volledig nieuw is en technisch gezien opgenomen zal worden in de Wet op het Politieambt (WPA), en in een luik dat de bestaande Camerawet (Wet van 21 maart 2007) zal wijzigen.

De wetgeving zal niet langer bij elke technologische evolutie van camera's gewijzigd moeten worden, een vraag die reeds lange tijd gesteld werd in het werkveld. Bovendien sluit het wetsontwerp aan bij de desbetreffende Europese regelgeving en de privacygarantie, waaronder de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018.

De ministerraad werkt ondertussen al anderhalf jaar aan nieuwe wetten over het gebruik van (bewakings)camera's en keurde het ontwerp eerder al eens goed. Uit diverse adviesrondes bleek dat er nog aanpassingen nodig waren, zodat overbodige formaliteiten zouden verdwijnen en ingespeeld kan worden op technologische evoluties (bv. mobiele camera's, nummerplaatherkenning, betrokken actoren, kritische infrastructuren).

De VVSG heeft eerder dit jaar een aanpassing gevraagd om het gebruik van mobiele en intelligente (bewakings)camera's voor een welbepaald aantal opdrachten voor lokale besturen mogelijk te maken. Dat werd eveneens opgenomen in de ontwerpteksten.

De wettekst zal ook rekening houden met de recente publicatie van de wet van 2 oktober 2017 die de private en bijzondere veiligheid regelt (het bekijken van beelden van camera's geïnstalleerd op de openbare weg).

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op het politieambt en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007, van de wet van 30 november 1998 en van de wet van 2 oktober 2017 gaat nu naar het parlement.

Meer info besluit van de ministerraad en op onze website cameratoezicht of onze website private veiligheid.

Tom De Schepper

Navigatie