Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Strategische veiligheids- en preventieplannen verlengd
Via de strategische veiligheids- en preventieplannen steunt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gemeenten financieel bij het uitbouwen van een integraal en geïntegreerd beleid in het kader van criminaliteitspreventie. Momenteel hebben 46 Vlaamse gemeenten een strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP). De huidige SVPP-cyclus loopt af op 31 december van dit jaar. De federale regering onderschrijft echter het belang van de plannen, en op 14 december keurde de ministerraad de verlenging voor 2018-2019 goed. Het KB dat de verlenging moet formaliseren, wordt voorgelegd aan de Koning ter ondertekening. De gemeenten kunnen dus voor de komende twee jaar gebruik blijven maken van dezelfde subsidie (inforumnr. 243476). Door de verlenging van de plannen met twee jaar wordt het in de toekomst mogelijk om een nieuwe cyclus te laten samenvallen met de nieuwe kadernota integrale veiligheid, het nieuwe nationale veiligheidsplan en de nieuwe zonale veiligheidsplannen. Die vangen aan op 1 januari 2020. Het zou een positieve tendens zijn als de strategische veiligheids- en preventieplannen in de toekomst ook geldig zijn voor dezelfde termijn, namelijk zes jaar.

Melissa Rasschaert

Navigatie