Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Erkende assistentiewoningen in de kijker: campagne Vlaanderen
Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen lanceerde vandaag een campagne om het aanbod van erkende assistentiewoningen in de kijker te zetten. Met een checklist (www.checkassistentiewoning.be) en een informatiecampagne wil de minister de meerwaarde en de voordelen van het wonen in een assistentiewoning belichten. De VVSG ondersteunt deze campagne, maar vraagt ook aandacht voor de betaalbaarheid van het aanbod aan assistentiewoningen.  

Een aangepaste woning, de aanwezigheid van een woonassistent en een noodoproepsysteem, de beschikbaarheid van crisiszorg maken van een assistentiewoning de ideale omgeving om langer zelfstandig te kunnen wonen. Geïnteresseerde ouderen kunnen vanaf nu met deze checklist op pad en beoordelen of de assistentiewoning die ze op het oog hebben voldoet aan de erkenningsnormen van de Vlaamse overheid.  VVSG was nauw betrokken bij de voorbereiding van de informatiecampagne. Net als de minister hopen we dat deze campagne bestaande onduidelijkheden over het wonen in een assistentiewoning de wereld kan uithelpen. Deze informatiecampagne is dus zeker al een stap in de goede richting.  

Maar daarnaast vraagt VVSG ook aandacht voor de financiële toegankelijkheid van het aanbod. Nu is er immers geen enkele subsidiëring van assistentiewoningen terwijl de nood aan betaalbare initiatieven die het langer thuis wonen voor iedereen mogelijk maken, hoog is. Hierdoor is de prijs ook verschillend, naargelang van wat de aanbieder mogelijk acht. De soms hoge huurprijzen maken het niet voor iedere oudere even evident om te verhuizen naar een assistentiewoning. Financiële ondersteuning van ouderen die wonen in een erkende assistentiewoning, een vorm van subsidiëring voor de beheerders van erkende assistentiewoningen, of de uitbreiding van het concept van sociale assistentiewoningen kunnen hiervoor een oplossing zijn. Een betaalbaar én kwalitatief aanbod van erkende assistentiewoningen is voor VVSG noodzakelijk om mee het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de vergrijzing waar we voor staan. De lokale besturen staan in voor zo'n 43% van de assistentiewoningen in Vlaanderen.

 Rika Verpoorten

Navigatie