Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Minister Homans garandeert soepel toezicht op personeelsformatie bij tijdelijke contractuele aanwervingen
Door een kleine vergetelheid bij de wijzigingen aan de organieke decreten in 2016 moesten lokale besturen, bij een letterlijke lezing van de wetgeving, voortaan ook hun personeelsformatie wijzigingen voor tijdelijke contractuele aanwervingen. In plaats van de beoogde versoepeling werden lokale besturen geconfronteerd met strengere regels. Dat zorgde voor heel wat frustratie op de personeelsdiensten.

In antwoord op een parlementaire vraag erkent de minister het probleem en zal ze ermee rekening houden bij de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.  De VVSG is blij met de soepele houding van de toezichthoudende overheid. We veronderstellen dat ze zich op dezelfde wijze zal opstellen bij contractuele aanstellingen in het OCMW.  Lees meer.​

Marijke De Lange T 02 211 55 34.

Navigatie