Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 1 november opnieuw minimale levering aardgas
​Wie zijn aardgasbudgetmeter niet kan opladen tijdens de winter, kan vanaf 1 november tot en met 31 maart opnieuw terecht bij de OCMW's om een 'minimale levering aardgas' aan te vragen. Klanten kunnen ook al voor de opladingsperiode van 1 november een aanvraag indienen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein besliste dit in uitvoering van het Energiearmoedeprogramma dat de Vlaamse Regering op 4 maart 2016 goedkeurde. De OCMW's ontvingen op 8 oktober een rondzendbrief met richtlijnen voor de periode 2018-2019.

Tijdens de winter 2017-2018 konden 5413 klanten opladen bij 238 OCMW's.

De VVSG hoopt dat de OCMW's nog meer mensen kunnen bereiken en vermijden dat ze in de kou komen te zitten. Afgelopen winter genoot ongeveer 19% van de Vlaamse gezinnen met een aardgasbudgetmeter van deze maatregel: opnieuw meer dan de winter ervoor, maar nog altijd te weinig, vindt de VVSG. De OCMW's maken dit aanbod het best nu al ruim bekend en lokale partners doen er goed aan om mensen door te verwijzen naar het OCMW. De regeling blijft facultatief: het OCMW beslist zelf of het in dit systeem stapt. Het moet hierover dan wel een raadsbeslissing genomen hebben of nog nemen.

Afhankelijk van het type woonst en het energietarief varieert deze financiële steun van 40 tot 114  euro per maand, goed voor zowat 60% van een gemiddeld maandelijks verbruik. De bedragen volgen de evolutie van de aardgasprijzen en zijn enkele euro's hoger dan vorige winter. De netbeheerder betaalt maximum 70% van de tussenkomst terug aan het OCMW; de overige 30% neemt het OCMW doorgaans zelf ten laste. Het OCMW kan voorwaarden verbinden aan deze hulpverlening.

Meer informatie op de website van de VEA.

Navigatie