Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Meet de gebruikskwaliteit van je voetpaden en de staat van je wegennet
Gebruikskwaliteit voetpaden

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) ontwikkelt een tool om de gebruikskwaliteit van voetgangersverhardingen te meten. Die beoordeelt verhardingen op drie criteria die voor voetgangers van fundamenteel belang zijn: vlakheid (comfort), stroefheid (weerstand tegen uitglijden) en helling (dwars en overlangs).

De tool wordt steeds verder verfijnd. Dit artikel over de meetrolstoel beschrijft de mogelijkheden en het ontwikkelingsproces.


Visuele inspectie gemeentewegen

De visuele weginspectiemethodiek van het OCW levert objectieve informatie waarop wegbeheerders in eerste instantie kunnen steunen om een algemeen oordeel te vellen over de staat van hun wegennet. Op grond hiervan kunnen zij dan prioriteiten stellen en er budgetten aan verbinden.

Het OCW zou deze methodiek en zijn ervaring aan zoveel mogelijk mensen willen doorgeven en met hen delen. Daarom organiseert het opleidingssessies voor de verschillende wegbeheerders en terreinmedewerkers die hun wegennet op een 'toegankelijke' manier ­willen evalueren, aan de hand van visuele inspectie.

Deze opleidingen duren vier dagen. Ze worden in het Nederlands gegeven te Sterrebeek op 13, 14, 19 en 20 november 2018. Meer informatie op www.ocw.be/nl/visuele_inspectie

In dit artikel over de visuele weginspectiemethodiek vindt u meer informatie over de methodiek, berekeningswijze, kadastrering...


Navigatie