Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Denk- en doeboeken: mantelkracht en het kleine helpen
Denk – en Doeboeken VONK3: Mantelkracht en Het kleine helpen

Vonk3 is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum derde leeftijd van Thomas More. Het richt zich op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat sociale inclusie en empowerment van ouderen bevordert. Je vindt hun onderzoeksresultaten onder meer in deze denk- en doeboeken.


Mantelkracht - Coachingprogramma voor mantelzorgers,  Jeroen Knaeps en Liesbet Lommelen

Dit praktische boek vol tips en voorbeelden gidst je door het coachingprogramma 'Mantelkracht'. Via het coachingprogramma streef je er als praktijkwerker naar de mantelkracht (de draagkracht van mantelzorgers) te verhogen. Het programma is gebaseerd op vijf pijlers: langdurig en frequent samenkomen, groeps- en individuele bijeenkomsten, positief en waarderend samenwerken, continue inbreng van de mantelzorgers en een mix van activiteiten. Aangevuld met reeds bestaande ondersteuning (bv. mantelzorgpremie of dagopvang) wordt het voor de mantelzorger mogelijk om betere zorg te bieden aan de zorgbehoevende… en zichzelf.


Het kleine helpen - Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen,  Leen Heylen en Liesbet Lommelen

Dit praktijkboek reikt concrete handvatten aan voor praktijkwerkers die de buurtnetwerken (= de sociale netwerken in de eigen woonomgeving) van sociaal geïsoleerde ouderen willen versterken.

Onder deze brede omschrijving kunnen veel initiatieven schuilgaan. De grote gemeenschappelijke deler van deze initiatieven is het streven naar het bevorderen van onderlinge, wederzijdse steun in een straat, wijk, buurt of dorp onder sociaal geïsoleerde ouderen en andere buurtbewoners. Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk waarbij het zorgen voor sociaal geïsoleerde ouderen de doelstelling is, maar om het stimuleren van wederzijdse steun in een straat, wijk, dorp of stad. De doelstelling is sociaal geïsoleerde ouderen uit hun isolement te halen of te voorkomen dat ze in structureel isolement belanden; door in te zetten op wat de ouderen graag doen en ze te betrekken in buurtnetwerken waar mensen elkaar steunen op verschillende vlakken. Van eens boodschappen doen, een broek verstellen, samen een wandeling maken, samen een spelnamiddag organiseren, tot elkaar een luisterend oor bieden.

Navigatie