Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale investeringen bleven ook in 2016 relatief laag
​2016 was niet het jaar waarin de lokale investeringen fors hernamen. Dat blijkt uit een eerste analyse van de jaarrekeningen van de gemeenten, OCMW's en autonome gemeentebedrijven.

Op dit moment zijn via de webstek van Binnenlands Bestuur 255 gemeentelijke (83%) jaarrekeningen beschikbaar. Voor de OCMW's staat de teller op 82% en voor de autonome gemeentebedrijven op 73%. Betrouwbare extrapolaties naar de volledige groep van lokale besturen zijn dus mogelijk. Daaruit blijkt dat de gemeentelijke investeringen in materiële vaste activa (gebouwen, wegen, voertuigen, materieel, ...) in 2016 zouden uitkomen op 1.212 miljoen euro, een stijging met 5% tegenover 2015. Tegenover 2010 (het vorige derde jaar van een legislatuur) is er wel een kleine daling. Houden we ook rekening met de inflatie, dan ligt het bedrag van 2016 zowat 10% lager dan dat van 2010. Verder is het opmerkelijk dat de gemeenten slechts 55% van de voor 2016 geplande investeringen ook hebben uitgevoerd, een vergelijkbaar percentage met de voorbije jaren.

De OCMW-investeringen gingen in 2016 voor het tweede jaar op rij achteruit: ze bedroegen 259 miljoen euro, tegenover 325 miljoen euro in 2015 en 352 miljoen euro in 2014. De uitvoeringsgraad van de OCMW-investeringen zit met 69% wel een stuk boven die van de gemeenten. Tellen we de investeringen van gemeenten en OCMW's voor 2016 samen, dan is er ongeveer een status quo in tegenover 2015.

Bij de interpretatie van de gegevens moeten we er uiteraard ook rekening mee houden dat een deel van de lokale investeringen verlopen via andere entiteiten, zoals autonome gemeentebedrijven (AGB's) en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. voor rioleringen). Over de samenwerkingsverbanden hebben we geen cijfers. De autonome gemeentebedrijven noteerden in 2016 voor ca. 265 miljoen euro aan investeringen. Vergelijken met 2014 en 2015 is niet mogelijk, omdat de groep AGB's die de BBC-regels toepast niet constant is.

Jan Leroy

Navigatie