Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Helft lokale besturen bepaalt mee wie subsidie kinderopvang krijgt




​Bijna de helft (27 van 60) van de lokale besturen van gemeenten waar organisatoren kinderopvang bij Kind en Gezin een aanvraag kunnen indienen voor subsidie kinderopvang van baby's en peuters, hebben hun adviesrol ter harte genomen. Zij formuleerden criteria om de subsidie​aanvragen te beoordelen en publiceerden die tijdig op de gemeentelijke website.

Het publiceren van de criteria die een lokaal bestuur zal gebruiken om de aanvragen voor subsidie kinderopvang van baby's en peuters te scoren, werd als voorwaarde gesteld door Kind en Gezin. Kind en Gezin zal geen rekening houden met het advies van het lokaal bestuur als de criteria niet tijdig kenbaar gemaakt werden. Organisatoren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten de door het lokaal bestuur gehanteerde criteria immers vooraf kunnen raadplegen.

 

Selectiecriteria

 De VVSG heeft de verschillende selectiecriteria van lokale besturen alvast doorgenomen. De top drie van de meest populaire criteria ziet er als volgt uit:

1. Het meest populaire criterium is de samenwerking met het lokaal bestuur en/of het Lokaal Loket Kinderopvang. Bijna 80% van de lokale besturen zal de aanvragen aan de hand van de (aanwezigheid van) samenwerking beoordelen.

2. De helft van de lokale besturen zal rekening houden met de locatie van het kinderopvanginitiatief en de nood aan kinderopvang ter plaatse. De lokale besturen kijken daarvoor naar het aantal kindplaatsen ten opzichte van het aantal kinderen van 0-3 jaar, de aanwezigheid van wachtlijsten en/of de kansarmoedegraad in de regio of deelgemeente.

3. Flexibiliteit van het opvanginitiatief wordt ook hoog in het vaandel gedragen: ruim 40% van de lokale besturen houdt rekening met ruime openingsuren of -dagen en/of er voor de ouders al dan niet een opvangplan op maat kan worden vastgelegd .

Een overzicht van de door lokale besturen gehanteerde criteria kan u overzicht_gepubliceerde_criteria.docx vinden.

   
Meer algemene informatie over de subsidieoproep en de rol van het lokaal bestuur op www.kindengezin.be.

Specifieke info voor het lokaal bestuur vindt u hier: Oproep 2: basissubsidie voor nieuwe plaatsen en inkomenstarief voor bestaande en nieuwe plaatsen.

Navigatie