Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2018 online
De zesde editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) staat online. Met de monitor wil de Vlaamse overheid de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens ondersteunen bij de planning en uitvoering van hun integratiebeleid.

Elke Vlaamse gemeente kan een digitaal cijferrapport ophalen met daarin de gemeentelijke resultaten. Het monitorrapport geeft eerst de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers. Daarnaast belicht de monitor de maatschappelijke positie van de personen van buitenlandse herkomst op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, welzijn en armoede, en maatschappelijke participatie.

De monitor werd opgenomen als een thematisch project op de website van Statistiek Vlaanderen. Naast de gemeentelijke resultaten is ook Vlaamse score als geheel en de gemiddelde score van een groep vergelijkbare gemeenten opgenomen. 

Navigatie