Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Integraal handelsvestigingsbeleid: leidraad voor gemeenten
​Met het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (kortweg het decreet IHB inforumnr. 300914) legde de Vlaamse Regering de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen.

De belangrijkste omslag die het decreet beoogt, is dat een winkelbeleid niet langer herleid wordt tot het louter afleveren of weigeren van (nu nog socio-economische, binnenkort kleinhandels)vergunningen. De nadruk ligt voortaan op de samenhang tussen een onderbouwde en integrale visie, de inzet van de juiste planningsinstrumenten en - last but not least – een transparant vergunningsbeleid met minder onzekerheden voor zowel de gemeente als voor de handelaars en ontwikkelaars.

Om gemeenten te ondersteunen bij de praktische vertaalslag van het decreet IHB werken de VVSG en het Agentschap Innoveren & Ondernemen nauw samen (met steun van EFRO en het Hermesfonds). Zo wijdden we al meerdere bijeenkomsten van het Platform Centrummanagement hieraan en nu is de langverwachte Leidraad IHB voor steden en gemeenten beschikbaar.

Deze leidraad biedt een belangrijk houvast aan gemeenten om het decreet op gemeentelijk niveau toe te passen: voor elke stap (een kleinhandelsvisie ontwikkelen, de juiste planningsinstrumenten kiezen en opmaken, vergunningsaanvragen correct beoordelen, …) , wordt uitvoerig ingegaan op zowel de inhoudelijke aspecten als de verschillende processtappen.

Grote delen van het decreet IHB traden eerder al in werking, maar voor het vergunningenluik is het nog wachten op een (nakende) beslissing van de Vlaamse Regering. De VVSG focust de volgende weken tijdens haar regionale overlegtafels economie op deze omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, opdat alle gemeenten goed voorbereid zijn om binnenkort op adequate wijze de kleinhandelsvergunningsaanvragen te behandelen. Deze overlegtafels zijn bijna volzet, dus wie interesse heeft, moet zich haasten.

En elke gemeente met enige ambitie op het vlak van winkelbeleid kan uiteraard niet ontbreken op de volgende bijeenkomst van het Platform Centrummanagement op 16 maart in Brussel. Volgende week lanceren we het veelbelovende programma. Daarin voorzien we ruimte voor zowel juridische vraagstukken over het decreet IHB als getuigenissen van inspirerende winkelsteden.

Meer info: integraal handelsvestigingsbeleid, regionale overlegtafels economie, Platform Centrummanagement

bart.palmaers@vvsg.be 

Navigatie