Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lancering oproep premiestelsels kernwinkelgebied en wijziging subsidie aankoop handelspanden


Gemeenten die kernversterkende premies (willen) voorzien om de detailhandel of – ruimer – het ondernemerschap in de kern te stimuleren, kunnen hiervoor beroep doen op een Vlaamse subsidie. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen lanceerde op 29 maart de oproep 'premiestelsels kernwinkelgebied'.  Deze oproep werd ook uitvoerig toegelicht en aangekondigd op onze ROT's (regionale overlegtafels) van februari.Subsidies voor ondernemers, bv. voor de gevelrenovatie van handelspanden, aanpassingswerken voor wonen/werken boven/achter winkels, de verhuis van een handelszaak naar het kernwinkelgebied en aanpassingswerken om van een pand een geschikte handelszaak te maken, … komen allen in aanmerking voor subsidies. Net als vernieuwende premiestelsels. Ondernemers kunnen tot 80% van de kosten terugbetaald krijgen, waarbij de gemeente en het Agentschap elk de helft van dat percentage dragen. In totaal stelt Vlaanderen 3,2 miljoen euro ter beschikking. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juli 2017 (1 maand later dan eerst aangekondigd) via handelskernversterking@vlaio.be. Tegelijkertijd wordt het subsidieplafond van de nog lopende oproep 'aankoop van handelspanden'  met 25 % verhoogd. Een gemeente kan tot 30% van de kosten gesubsidieerd krijgen (zoals voordien), met een maximum van 625.000€ voor centrumsteden en een 500.000€ voor de andere gemeenten (25 % verhoogd). Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot het resterende budget (€ 2,2 miljoen) is uitgeput. Alle informatie over beide oproepen vindt u op de website van het Agentschap, met o.m. een handleiding, aanvraagformulier en FAQ. vicky.dekock@vvsg.be

Navigatie