Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep: neem deel aan de nieuwe Smart City Barometer
Smart City Barometer: warme oproep om deel te nemen!

Voor het derde jaar op rij lanceert het Luikse Smart City Institute hun smart-citybarometer. Met deze barometer peilt men jaarlijks naar de toepassing van het smart-cityconcept bij Belgische steden en gemeenten. Het resultaat is een onderzoeksrapport dat aan alle deelnemende steden en gemeenten ter beschikking wordt gesteld. We doen graag een warme oproep aan steden en gemeenten om deze bevraging in te vullen. De VVSG zal de resultaten van de bevraging nadien helpen verspreiden.

Het is niet alleen voor de lokale besturen een hulpmiddel om voor zichzelf uit te maken welke stappen er binnen de organisatie nog moeten worden gezet om echt werk te kunnen maken van die digitale transformatie. Wij hopen als koepelorganisatie ook interessante info uit deze bevraging te halen om te blijven werk maken van een sterk ondersteuningsprogramma voor onze leden rond dit thema.

De resultaten van de bevraging  in 2018 kan je nalezen in het onderzoeksrapport op de website.

Uit de bevraging in 2018 bleek bijvoorbeeld dat de menselijke factor door de bevraagden als de belangrijkste factor voor een slimme stad werd beschouwd en dat de lokale besturen veel belang hechten aan creativiteit, burgerparticipatie en sociaal-culturele ontwikkeling, waarbij technologie als een facilitator en hulpmiddel dient. De drie essentiële strategische voorwaarden voor een slimme stad-strategie waren volgens de Vlaamse respondenten: een gemeenschappelijke visie, politieke steun en flexibel en proactief leiderschap.

De Imec Smart City meter voor burgers

Imec lanceert ook opnieuw de Smart City meter, een jaarlijkse wetenschappelijke enquête die peilt naar hoe burgers in Vlaanderen denken over de slimme stad of gemeente. Deze bevraging kan interessante info opleveren over de noden en wensen van burgers, waar het lokale bestuur op kan inspelen in het publieke domein.

Zo bleek uit de Smart City Meter van 2018 bijvoorbeeld dat mensen vooral verwachten dat de slimme stad/gemeente oplossingen biedt voor problemen rond mobiliteit, veiligheid en milieu, zolang deze oplossingen een duidelijke positieve impact hebben, niemand uitsluiten en respect hebben voor de privacy. Bovendien vonden zij geen verschillen in deze verwachtingen tussen bewoners van grote steden of kleinere gemeenten.   

Geïnteresseerde inwoners kunnen de smart city meter invullen.

De VVSG zal zowel imec als het Smart City Institute uitnodigen om de resultaten van deze bevragingen te presenteren aan de leden. Je zal hiervoor een uitnodiging ontvangen via deze nieuwsbrief.

Navigatie