Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lokale integrale veiligheidscel in iedere gemeente vergt verduidelijking en ondersteuning


Persbericht

In navolging van de recente aanslag in London, lanceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de piste om in iedere gemeente een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) te organiseren. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is dit voorstel genegen, op voorwaarde dat een aantal zaken verhelderd worden en er ook ondersteuning komt om ze lokaal sterk te verankeren. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van burgemeesters die de VVSG organiseerde.

Een LIVC is een lokaal overlegplatform waaraan de burgemeester, de lokale politie en preventie- en sociale diensten deelnemen, indien nodig aangevuld met andere partners.  Er zijn er nu 134 in Vlaanderen, ofwel gemeentelijk georganiseerd ofwel op het niveau van de politiezone. De ervaringen zijn positief maar er zijn ook vragen. Zo moet het juridische kader concreter, nu heerst vaak onduidelijkheid over welke informatie de partners kunnen delen, of over hun mandaat in het LIVC. Ook de financiële middelen ontbreken vaak, nochtans nodig om zo een overleg lokaal daadwerkelijk te organiseren en professioneel aan te sturen. "De invoering van de LIVC heeft lokaal partners bij elkaar gebracht, maar in de praktijk hangt het welslagen af van het onderlinge vertrouwen. Om die vertrouwensband op te bouwen heb je partners nodig die willen meedoen én lokale medewerkers die de partners kunnen overtuigen en aansturen", zegt VVSG-voorzitter Wim Dries. Structureel werken kost geld en is moeilijk wanneer financiële middelen stelselmatig worden afgebouwd. Zeker kleine gemeenten beschikken niet altijd over voldoende personeel voor de blijvende verankering van een LIVC.  Lokaal leeft ook de vrees dat een gebrek aan gevoel van dreiging ertoe kan leiden dat projecten die sociale samenhang stimuleren, worden afgebouwd.

Vorig jaar maakte de federale regering 400 miljoen euro vrij voor de strijd tegen het terrorisme. Slechts 15 gemeenten in België kregen een éénmalige impulssubsidie van samen 1,245 miljoen. "Als minister Jan Jambon de LIVC ernstig wil uitbouwen in iedere gemeente, zou hij ook voor de ondersteuning ervan kunnen zorgen." aldus Marnic De Meulemeester, voorzitter Veiligheid bij de VVSG.

Dat de LIVC een belangrijk instrument zijn in de aanpak en de preventie van radicalisering, bevestigde ook een vertegenwoordiger van de Veiligheid van de Staat (niet vertegenwoordigd in de LIVC's): "Het lokale niveau is zeer belangrijk. Preventie is essentieel en daar spelen de LIVC een grote rol bij."

Meer info

  • Wim Dries, Algemeen Voorzitter  VVSG, 0476/69.90.03
  • Marnic De Meulemeester, Voorzitter VVSG-afdeling Veiligheid, 0496/23.70.67

Navigatie