Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Data mobiliteit efficiënter beheren? Schrijf in voor workshops Vlaanderen
Lokale besturen steken enorm veel tijd in het up to date houden van Vlaamse databanken (Verkeersbordendatabank, GIPOD, het Wegenregister, …). Het project 'lokale besluiten als gelinkte open data (LBLOD) – mobiliteit' geeft de eerste aanzet om deze bijhoudingsprocessen voor de lokale besturen in de mate van het mogelijke te automatiseren. Binnen het project wordt immers nagegaan hoe gegevens die relevant zijn voor de gegevensuitwisseling rond aanvullende en tijdelijke wegreglementen, voor de verkeersbordendatabank, voor het Wegenregister of voor GIPOD uit een besluit, een reglement,... op een automatische, gestructureerde en geïntegreerde manier verzameld kunnen worden en daarna ter beschikking gesteld worden voor hergebruik binnen en buiten de overheid.

Het agentschap Binnenlands bestuur, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en Informatie Vlaanderen organiseren hiervoor een aantal workshops. In de eerste reeks worden besluitvormingsprocessen in kaart gebracht bij lokale besturen die de gegevens creëren rond deze thema's. Hebt u ervaring met dergelijke processen en wil u graag deelnemen aan de workshops, dan kan u inschrijven tot 14 februari via het inschrijvingsformulier

Meer informatie over het project vindt u op: http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/22905

Navigatie