Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kraakwet gepubliceerd
​Op 6 november werd de zogenaamde 'kraakwet' gepubliceerd (inforumnr. 315206). De wet wil het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed verhinderen en strafbaar stellen. Daartoe werd voorzien in een burgerlijke procedure tot uithuiszetting en in een strafbaarstelling van inbreuken op de wet. De wetgever wil hiermee een regeling uitwerken tegenover wie zonder een bevel van de overheid of zonder toestemming van een houder van titel of recht (doorgaans de eigenaar of huurder) binnendringt tot de plaats of de plaats bezet of er verblijft. De procureur des Konings kan voortaan de ontruiming bevelen. De korpschef van de lokale politie en het bevoegde OCMW worden daarvan in kennis gesteld.

Daarnaast behoudt de wetgever de huidige procedure waarbij een vordering tot uithuiszetting bij de vrederechter gevraagd kan worden. Bij een procedure op tegenspraak (krakers ingeschreven op het adres) moet een getuigschrift van de woonplaats bij de vordering gevoegd worden. Dat wordt afgeleverd door het gemeentebestuur, voor zover dat mogelijk is en er geen procedure tot betwisting van de (weigering) tot inschrijving in de bevolkingsregisters lopende is. Het OCMW wordt hierover ingelicht en kan hulp bieden.

tom.deschepper@vvsg.be en koen.vanheddeghem@vvsg.be

Navigatie