Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Koning Boudewijnstichting organiseert vormingen rond het begeleiden van gezinnen die geconfronteerd worden met gewelddadige radicalisering
Family Support is een initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting met externe partners en medegefinancierd door de Europese Commissie. Het nagestreefde doel is om de capaciteiten en vaardigheden van de actoren op het terrein te versterken met betrekking tot de begeleiding van gezinnen die met gewelddadige radicalisering geconfronteerd worden.

Om dit te realiseren organiseert de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de CBAI (Centre Bruxellois d'Action Interculturelle) en De Touter, een vijfdaagse opleidingscyclus/training die van maart tot juni in Brussel zal plaatsvinden. Deze vorming is gebaseerd op een interculturele benadering en is bedoeld voor eerstelijnswerkers die in rechtstreeks contact staan met de betrokken gezinnen.

De algemene pedagogische methode is inductief. Uitgaande van concrete probleemsituaties die de professionele hulpverleners hebben meegemaakt, wordt getracht nieuwe kennis op te bouwen en vernieuwende methodes te ontwikkelen door de ervaringen van de deelnemers te socialiseren en door de groep te voeden met actuele kennis over het onderwerp.

Klik hier voor meer informatie over het programma, de onderwerpen, de kalender et de voorwaarden tot deelname.

Navigatie