Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oostende, 3 mei: Klimaatdag - samen het tij keren
 

De VVSG en Stad Oostende verwelkomen ruim 500 professionals en geïnteresseerden in De Grote Post in Oostende op vrijdag 3 mei 2019. De Klimaatdag is hét inspiratie- en netwerkevent van de VVSG voor iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij beleid omtrent energie, water (droogte/hitte), circulaire economie, ruimtegebruik en wonen, en duurzame mobiliteit  – en hoe overheden, burgers en bedrijven daarrond samenwerken.

Op Klimaatdag inspireren we je met een staalkaart van praktijken, keynotes, info- en werksessies: wees 'mee' met wat lokaal wordt gedaan rond klimaatbeleid en met de lokale uitdagingen voor een duurzame toekomst. Op die dag tonen we de wereld dat het lokale niveau de voortrekker is in het traject naar de klimaatdoelstellingen van 2050. Welke sleutelrol spelen lokale besturen in de transitie naar een klimaatrobuuste en duurzame samenleving, maar ook: welke ondersteuning en partnerschappen zijn of blijven daarvoor nodig?

  Het programma krijgt stilaan vorm. Een greep uit de highlights die al vastliggen:
  • Keynote door transitie-autoriteit Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Klimaatexpert en historicus Pieter Boussemaere stelt zijn '10 klimaatacties die werken' voor
  • Burgemeester Johannes Lundsfryd Jensen en 'klimachef' Morten Westergaard van het Deense stadje Middelfart over klimaatbeleid en burgerparticipatie
  • Werkbezoeken rond de thema's duurzame haven, warmtenetten, bio-ecologisch bouwen, fietsbeleid, stedelijke ontwikkeling, renovatiebeleid en gezondheid
  • Bezoek aan wetenschapspark GreenBridge
  • Bouwmeester Leo Van Broeck reikt concrete inzichten aan over verdichting
  • Een flankerend programma over klimaat specifiek voor de jeugd, in samenwerking met MOS (milieuzorg op school) en VLA (Vlaamse Leerkrachten Aardrijkskunde)
  • Politiek debat gemodereerd door Carl Devos (Univ. Gent)

   

  Blokkeer 3 mei 2019 zeker in je agenda en volg de updates op www.klimaatdag.be.

  Navigatie