Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kinderarmoede: wie wil aan de slag met getoetste modellen?
Kinderarmoede met succes lokaal aanpakken. ​Verschillende lokale besturen en organisaties deden het al. Maar zou hun aanpak ook werken in jouw gemeente? Dat vraagt de Koning Boudewijnstichting zich af. 
Het Kinderarmoedefonds is - om een antwoord op deze vraag te krijgen - op zoek naar organisaties en lokale besturen die één van de drie door andere lokale besturen/organisaties ontwikkelde modellen willen verwezenlijken om kinderarmoede in hun stad of gemeente te bestrijden. De geselecteerde organisaties/lokale besturen (maximum 3) moeten het Fonds helpen om de modellen te verfijnen zodat ze ook elders in Vlaanderen kunnen werken.

Overdraagbaarheid van een aanpak bestrijding kinderarmoede

De twee voorbije projectoproepen van het Kinderarmoedefonds hebben geleid tot (financiële) steun aan vijf initiatieven die in samenwerking met lokale partners de strijd aangaan tegen armoede in gezinnen met jonge kinderen (perinataal tot aan de overgang naar de kleuterschool). De ondersteunde organisaties/lokale besturen werken elk op hun manier en met een andere aanpak om betere, meer effectieve antwoorden te bieden op de complexe, meervoudige problematiek van de kansarme gezinnen in hun stad. Om zo hun levenskwaliteit te verhogen, de negatieve effecten van kinderarmoede te verminderen en alle kinderen goede ontwikkelingskansen te bieden.

Het Fonds ziet het ook als zijn taak om de overdraagbaarheid van de modellen te stimuleren. Kunnen getoetste methodes die in één stad een verschil maken, dat ook in een andere gemeente of stad? En onder welke voorwaarden?

Het gaat om praktijkmodellen die organisaties en lokale besturen vanuit reële noden en op maat van hun plaatselijke context hebben ontwikkeld en verfijnd. Met hun aanpak hebben die organisaties en lokale besturen successen geboekt, maar ook hindernissen en drempels blootgelegd. 

Alvorens de modellen op grote schaal te realiseren, wil het Fonds ze in de praktijk laten brengen in een andere context. Zo wil het Fonds een antwoord zoeken op vragen die nog moeten worden beantwoord om deze innovaties te kunnen ‘uitrollen’. Blijven de cruciale bouwstenen en de kritieke succesfactoren overeind bij toepassing in een andere stad of gemeente? Hoeveel middelen (geld en personeel) vergt het realiseren van de praktijk in een nieuwe context? Zijn er bijkomende voorwaarden om het model in verschillende situaties te kunnen toepassen? Hoe kan men blijvende uitdagingen aanpakken? Kan de methodiek ook in een andere kansarme omgeving tot de beoogde impact op kinderen en gezinnen leiden?

De drie modellen die in het kader van deze oproep naar voren worden geschoven, zijn de volgende:

· Integrale gezinsondersteuning zoals ontwikkeld door het OCMW van Mechelen (‘GO-team’ van het Sociaal Huis) en het OCMW van Vilvoorde (project ‘Omdat elk gezin telt’ en ‘GOM-team’)

· Opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundige moeders in de kinderopvang zoals ontwikkeld door het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) ‘Kapoentje’ (oudercrèche ‘D’n Opvang’) te Oostende

· Structurele uitbouw van perinatale ondersteuning voor kwetsbare zwangere en pas bevallen moeders zoals ontwikkeld door het Huis van het Kind Leuven (project ‘Stadsbrede uitbouw van Parelcoaching’)

Meer info over de modellen vind je in de fiches per project waarin de bouwstenen en vereisten van elke methodiek worden beschreven. Zie website​ 

Oproep

Het Fonds roept organisaties en lokale besturen op om aan de slag te gaan met één van de drie getoetste modellen die ‘rijp’ zijn om navolging te krijgen op een andere plek.

Het Fonds is dus op zoek naar organisaties/lokale besturen die één van deze modellen willen verwezenlijken om kinderarmoede in hun stad of gemeente te bestrijden. De geselecteerde organisaties/lokale besturen (maximum 3) moeten het Fonds helpen om de modellen te verfijnen zodat ze ook elders in Vlaanderen kunnen werken.

Elke organisatie gevestigd in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een project indienen (vereniging waar armen het woord nemen, lokale overheid, sociale organisatie, bedrijf, vereniging van burgers …).

 

Je kan een project indienen tot en met 23 januari 2018. De financiële steun bedraagt 20.000 euro tot maximaal 60.000 euro.

Meer weten, ook over de modellen: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2018/309940

Navigatie