Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kennisnetwerk VVSG van start in betaversie: maak het mee
​We bouwen aan een nieuw digitaal platform voor de uitwisseling van kennis, ervaring en diensten, tussen VVSG en haar leden en tussen de leden onderling. Interactief en op maat. Het wordt de digitale omgeving waarin de VVSG en de lokale besturen verder groeien en samenwerken, als netwerk en als community.

Ook het bouwen doen we niet alleen. Samenwerking en cocreatie met de lokale besturen vormen een belangrijke doelstelling voor de VVSG als ledenorganisatie. Die doelstelling brengen we in de praktijk door vandaag al een bètaversie van het Kennisnetwerk te lanceren, op https://knw.vvsg.be. Test jij mee de functionaliteiten van ons nieuwe platform in aanbouw? Jouw feedback helpt ons de informatie kwalitatief op punt te zetten, en er hét referentienetwerk voor jou en je collega's van te maken.

Naar het Kennisnetwerk (bètaversie)

 

VVSG.be wordt VVSG-Kennisnetwerk

Het startpunt van het Kennisnetwerk wordt de vernieuwde VVSG-website. De digitale omgeving voor de lokale besturen ontsluiten we dan stapsgewijs op verschillende niveaus:

  • Een publiek luik met nieuwsberichten, opleidingen, vacatures
  • Een VVSG-ledenplatform met online werkgroepen en hun bijbehorende beleidsdocumenten
  • Een geïntegreerde vakbibliotheek met beleidsinformatie, juridische informatie en praktijkinformatie (abonnementsformule)

 

Informatiekracht gebundeld

Onze partners Politeia, Inforum en Pinakes geven mee inhoudelijke invulling aan het Kennisnetwerk. Zo bundelen we onze informatiekrachten voor de lokale besturen, met één doel: alle nuttige en actuele vakinformatie én contacten voor jou binnen handbereik brengen.

 

We kijken uit naar jouw suggesties!

Navigatie