Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kansspelen: gemeenten willen actievere rol bij vergunningen en controle
​De Kansspelcommissie is weliswaar verantwoordelijk voor de vergunningen van de kansspelinrichtingen, maar er is telkens ook een rol weggelegd voor de gemeenten: de concessieovereenkomst bij de casino's (klasse I), het convenant bij speelautomatenhallen (klasse II) en het advies van de burgemeester bij kansspelen in drankgelegenheden (klasse III) en bij wedkantoren (klasse IV) (inforumnr. 161412). Desondanks blijkt in de praktijk de impact van de gemeenten beperkt te zijn. De adviezen worden heel vaak niet gevolgd, een convenant is moeilijk te weigeren, er is te weinig controle en handhaving, enzovoort. De VVSG bepleit daarom in haar memorandum een grotere en actievere rol voor de gemeenten, voornamelijk met betrekking tot de kansspelinrichtingen klasse III en klasse IV, alsook voor dagbladhandelaars. Daarnaast is er nood aan een betere samenwerking en afstemming met de werking van de Kansspelcommissie, zowel wat betreft de vergunningen als wat betreft de handhaving en controle. Het memorandum bevat een aantal knelpunten met telkens concrete verbetervoorstellen die betrekking hebben op zowel de vestiging als de uitbating van deze kansspelinrichtingen. De resultaten uit een recente grootschalige bevraging over de kansspelmarkt (uitgevoerd door Ipsos in opdracht van de Nationale Loterij) bevestigen een aantal van onze aandachtspunten: de meerderheid is namelijk van oordeel dat gemeenten de vestiging van een wedkantoor moeten kunnen weigeren en vindt een reglementering van illegale kansspelen in cafés met bijhorende strengere controles een goed idee.

Meer info: VVSG Memorandum Kansspelen, of via stefan.thomas@vvsg.be en koen.vanheddeghem@vvsg.be

Navigatie