Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kamer wijzigt nieuwe Camerawet, VVSG pleegt overleg
​Net voor het zomerreces keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wijziging aan de nieuwe Camerawet goed. Op 25 mei werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de wetswijziging wordt de terminologie in de nieuwe Camerawet afgestemd op de terminologie uit de AVG.

Daarnaast wordt het mogelijk voor politiediensten om afspraken te maken met beheerders van nucleaire sites voor het overdragen van camerabeelden en wordt in een uitzondering voorzien op het recht op inzage en kopij van beelden. Een uitvoeringsbesluit rond het plaatsen van een pictogram bij zuiver politioneel cameragebruik en over het bekijken van beelden van risicovolle plaatsen zijn in de maak.

Eerder deze week vond op het kabinet van minister Jambon een eerste overleg plaats tussen de verenigingen van steden en gemeenten, de federale politie, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de FOD Binnenlandse Zaken over meest voorkomende vragen bij de lokale besturen over de uitvoering en interpretatie van de Camerawet. De FOD Binnenlandse Zaken geeft daarvan een overzicht.

Op 28 september stelt de VVSG goede praktijken, modelbesluiten en een pocket over het thema voor.

Meer info: tom.deschepper@vvsg.be.

Navigatie