Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot 24 februari: bevraging - organisatie geestelijke gezondheidszorg
​Op vraag van de interkabinettenwerkgroep (IKW) ‘taskforce GGZ’ voert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een onderzoek uit naar de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen in België. De studie brengt het huidige Belgische zorgaanbod in kaart en beschrijft de voor- en nadelen en de eventuele lacunes in of overlap tussen de bestaande diensten, met als doel de beleidsmakers te ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen voor de toekomstige organisatie van de GGZ.

Het KCE wil dan ook zoveel mogelijk GGZ-actoren uitnodigen om deel te nemen aan de online enquête. Er worden 13 thema’s rond de Belgische GGZ, die telkens uit een aantal stellingen bestaan, voorgelegd. De antwoorden zullen als basis gebruikt worden voor onze beleidsaanbevelingen over de toekomst van de GGZ in België.

Daarom moedigen we je aan deel te nemen aan de online enquête in de periode van 24 januari tot en met 24 februari 2019.

Navigatie