Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gezocht: ideeën voor het waterbeleid van de toekomst
Eind 2019 zal de volgende Vlaamse Regering een 3de Waterbeleidsnota opstellen met haar visie op het toekomstig waterbeleid. De focus ligt op de periode 2020-2025, maar de nota kijkt ook verder naar de langere termijn.

De stem van de gemeenten is hierin cruciaal. Als beheerder van de publieke ruimte en kleine waterlopen en grachten, als vergunningverlener en als ruimtelijk planner bepalen de gemeenten mee het waterbeleid. Gemeenten hebben ook gezonde watersystemen nodig voor een goede leefbaarheid in dorp, stad en platteland. 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) vindt het belangrijk dat ook lokale besturen hierover meedenken. Ze startte daarom een uitgebreid participatietraject om samen de prioriteiten en vernieuwende ideeën voor het toekomstig waterbeleid te bepalen. In 2017 informeerde de CIW met een enquête en workshops naar suggesties over de prioriteiten voor het waterbeleid. Ze puurde daaruit drie thema's om verder te onderzoeken via een online platform:

1. Diffuse verontreiniging
2. Waterschaarste en droogte
3. Sensibiliseren en gedragsverandering.

Tot 15 april kunt u uw ideeën inbrengen via https://integraalwaterbeleid.bpart.be/  

VVSG contact: christophe.claeys@vvsg.be, tel.: 02 211 56 11

Navigatie