Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Instellingen voor schuldbemiddeling van OCMW's krijgen inspectie
​De instellingen voor schuldbemiddeling van de OCMW's worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De afdeling Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is bevoegd om toezicht uit te oefenen op die instellingen. In samenspraak met de afdeling Welzijn en Samenleving zal Zorginspectie vanaf het najaar 2017 inspecties uitvoeren bij de instellingen voor schuldbemiddeling.

De focus is gebruikersgericht en betreft volgende 'rechten inzake de hulpverlening': het recht op informatie en de hulpverlening, het recht op inspraak en participatie, het recht op een kwaliteitsvolle hulpverlening, het recht op een respectvolle bejegening, en het recht op het indienen van klachten. Met deze inspectieronde wil de overheid nagaan of de rechten in kwestie zowel in het beleid als in de praktijk gegarandeerd worden.

Het inspectiemodel is uitgewerkt en zal worden uitgetest bij drie instellingen in de tweede helft van oktober. Die instellingen worden daarvoor nog gecontacteerd. Mogelijk leiden de proefinspecties tot aanpassingen van het inspectiemodel, dat daarna op de website van Zorginspectie zal worden gepubliceerd zodat elke instelling het kan raadplegen.

Het gaat om aangekondigde inspecties bij een selectie van 50 instellingen. De inspecteur maakt met de instelling tijdig een afspraak en bezorgt de nodige uitleg en informatie. De inspecties zullen maximaal één werkdag in beslag nemen. Neem voor meer informatie contact op met de Zorginspectie via contact@zorginspectie.be

Navigatie