Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Gewijzigd Kunstendecreet: indiendata voor subsidievragen beperkt
​Als gevolg van de wijzigingen aan het Kunstendecreet, ingediend via het Vlaams parlement en goedgekeurd door de Vlaamse regering, (Inforum nr 323249) wijzigen o.a. de indiendata voor projecten en beurzen. Het gewijzigd Kunstendecreet  wordt pas van kracht  op 1 januari 2019 maar de gewijzigde indiendata betekenen een versnelling  voor beurzen en projecten van organisaties, gepland om te starten in het voorjaar 2019 . 
De oude indiendatum van 15/05 verdwijnt immers en de indiendatum van 15/01 wordt verschoven naar 15/03, waardoor projecten die voorzien waren om te starten in mei-juni 2019 nu op 15/9/2018 moeten worden ingediend. Vanaf 2019 zijn er dus nog slechts twee indiendata:

  • 15/09 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft
  • 15/03 voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft

Er geldt een tijdelijke uitzondering voor individuele kunstenaars als men subsidies onder de 15.000 euro aanvraagt.  Na overleg met de sector is nl. beslist om de projectronde van 15/01, bij wijze van overgangsmaatregel, nog één keer toe te passen voor beurzen en projecten van individuele kunstenaars die een subsidie aanvragen voor een bedrag tot en met 15.000 euro.

Alle nuttige informatie en links om een subsidieaanvraag voor te bereiden vindt u bij het Kunstenpunt. Handig om meteen mee aan de slag te gaan.

Hilde Plas

Navigatie