Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Informatie gemeenten over administratieve geldboete vreemdelingen
​De VVSG heeft deelgenomen aan een informatievergadering georganiseerd op 16 augustus 2016 door staatssecretaris Theo Francken en de Dienst Vreemdelingenzaken over de nieuwe regeling i.v.m. het opleggen van een administratieve geldboete van 200 euro aan vreemdelingen. Het uitgangspunt is dat de gemeenten en de lokale politie een bron van informatie voor de DVZ zijn maar geen extra werklast opgelegd krijgen. De media hebben veel aandacht gegeven aan de 'boete voor illegaal verblijvende vreemdelingen' maar eigenlijk is dit een boete voor het clandestien overschrijden van de landsgrenzen zonder via de officiële grensposten te passeren. Bijvoorbeeld het binnenkomen via de cargo op de luchthaven. Het is dus niet de bedoeling om vreemdelingen die al illegaal in het land verblijven te beboeten. Het betalen van de boete in de hand van de gemachtigde ambtenaar zal in de praktijk ook alleen voor deze groep clandestiene binnenkomers toegepast worden. Dus nooit een betaling in de hand van de medewerker van de gemeente. U leest meer in deze VVSG-nota.

Navigatie